Nada Kronieken Written with Love Native American

Oorspronkelijke Amerikanen Index

Native Peoples Index

Oorspronkelijke Amerikanen De 10 geboden van de oorspronkelijke Amerikanen The 10 commandments of the Native Americans
Apache/Jacarilla Apache Traan Apache Tear Drop
Hopi hoofdman Een Hopi Hoofdman spreekt A Hopi Elder speaks
James Kootshongsie Hopi Gebed voor de Vrede

Hopi Prayer for Peace

Hopi Gebet für den Frieden

Terri Jean Native American Code of Ethics Native American Code of Ethics
Hopi Wijzen Wijzen van de Hopi Natie delen deze gedachten Elders of the Hopi Nation share these thoughts
Thomas Banyacya sr. Hopi Vredesverklaring Hopi Declaration of Peace
Thomas Banyacya sr. De Hopi Boodschap The Hopi Message
Chief Joseph [Nez Perce] Het Pad van de Krijger The Way of the Warrior
Hopi Volk De Hopi Blauwe Ster of Blauwe Kachina Voorspelling The Hopi Blue Star or Blue Kachina Prophecy
G.W. Hardin – For the Circle of Sevens    Letter to Heal Mother Earth's Sacred Sites and the Environment
De oude wijze man The ancient one
Virginia Ellis De legende van de treurende wilg The ledend of the weeping willow tree
   
Hans Brockhuis Vision Quest Vision Quest
Hans Brockhuis Hopi slangendans Hopi Snakedance
   
Rev. Karen Lee Samson Verbindingen; een avontuur met de Muskogees Connecting Threads with Spirit

Roely Anema

Oorspronkelijke Indianen  
Christina Boudewijns de Kaste Kleine bruine vogel