Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Running Fox Home Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Meditaties/Meditations Gedichten/poems Portfolio

 

 

 

Ik reik je de maan

I offer you the moon

 

Anaïn Boving

 


 

            ik   reik   je
                         de   maan
                         mijn   kind
                         een   Licht
          in   de   blauwe   nacht
          van   je   gedachten
          een   wervelstorm
                         van   Energie

          ik   reik   je
                         de   maan
                         mijn   Lief
          mijn   vrouwelijk
                         verborgen   kracht
                         uitnodigend
          om   je   Man-zijn
                         te   beleven

          veel   sterker
          en   intenser
                         dan   je   ooit
                                        dacht

         reik   mij
                        de   zon
          en   onze   hemellichamen
                        versmelten
                        met   elkaar
          in   een   onstuimige
                        roes
          van   zaligheid
                        als
          één      Licht
          één      Wezen
          één      Kosmische    Kracht
                     onze   Liefde  
                     ons     ZIJN

 

 

         I   offer   you
                         the moon
                         my   child
                         a   Light
          in   the   blue   night
          of   your   thoughts
          a   cyclone
                         of   Energy

          I   offer   you
                         the moon
                         my   Love
          my   feminine
                         hidden   power
                         inviting
          to   experience
                  your  Manhood
                        

         much  stronger
         and more intense
                         than you ever
                                       thought

         hand   me
                        the   sun
          and  our celestial bodies
                       fuse with
                        each other
          in   a     boisterous
                        fuddle
          of   bliss
                        like
          one      Light
          one      Soul
          one      Cosmic    Power
                      our   Love
                      our   Existence