Written with Love Written Speciaal

One wish

'One wish, one day, one fulfillment',

by Martha van der Kruit

 

Een legende uit een andere wereld

  nl
     
A legend from another world   uk

 

Martin Pleiades  

 


Een legende uit een andere wereld

Lange tijd geleden, in een bijna vergeten legende, op een wereld in veel opzichten vergelijkbaar met Terra, leefde een bevolking in absolute harmonie met alle facetten van de natuur. Precies zoals de kleur van de oceanen op deze wereld bezaten de mensen een groene huid en hun haar was over het algemeen lang maar altijd blauw precies zoals de vegetatie op deze planeet. Hun ogen waren groot en schitterden als zilver verlicht door de Zon. De meerderheid van de inwoners was lang en behoorlijk tenger.

Gedurende de dag deelden twee mooie Zonnen altijd hun licht, op een wereld bijna drie keer zo groot als de onze. En wat betreft de dieren, ze leefden volledig in harmonie en vrede met de mensen. En ja, de mensen waren natuurlijk vegetarisch. Oorlog en armoede waren niet bestaande zaken op deze wereld want alles draaide er om gelijkheid. Geluk en voorspoed overheersten als gevolg van deze levensstijl. Iedereen sprak dezelfde taal en grenzen hoefden er niet te bestaan. Een liefdevolle planeet gedomineerd door paarse luchten en roze wolken.

Maar… er leefde een jongen die anders was. Hij had oranje ogen, bezat een goudachtige huid en zijn haar was lang en koperkleurig. Hij droeg een aantal onverklaarbare markeringen op zijn lichaam. Op zijn linker schouder was een cirkel terwijl er een vierkant op zijn rechter stond. Op zijn buik was een grote driehoek aanwezig. En op zijn wang droeg hij zeven stippen. Uiteraard vroeg hij zichzelf vaak af waar deze symbolen vandaan kwamen, wat hielden ze in? Diep van binnen voelde hij zich niet geaccepteerd door de meerderheid van het volk, net alsof ze bang voor hem waren. En hoewel hij het probeerde te onderdrukken, voelde hij ook een eigenaardig besef van ontevredenheid over zijn geslacht. Hij voelde zich incompleet. Een jongen, met zoveel vragen onbeantwoord in een lichaam dat hem niet scheen te passen.

Overdag hielp hij zijn ouders op de nabijgelegen landerijen, iets wat hij met veel plezier deed, samen met zijn drie zusters. Ieder wezen op deze planeet bezat zijn eigen grond alwaar ze hun eigen voedsel verbouwden. De dagen verstreken en de jongen werd langzaam ouder. Hij was wat jonger dan zijn drie zusters. Maar op deze wereld calculeerden ze tijd niet op dezelfde wijze als wij op Terra, maar laten we zeggen dat hij de leeftijd had bereikt van vijfentwintig jaar. Zijn ouders hadden hem meer dan eens verteld dat hij op een dag met zijn familie van veraf zou worden herenigd. ‘’De gouden tuinders met een geavanceerde uitrusting, gereedschappen die zelfs nog krachtiger waren dan de zwaarste onweersbui.’’ Nooit begreep hij wat zijn ouders met deze uitspraak bedoelden. Het enige wat hij wist was dat er iets zeer binnenkort zou gaan gebeuren.

Nog zeven dagen waren er verstreken toen er zich inderdaad iets veelbetekenends voordeed. Een gebeurtenis die het leven van de jongeman voorgoed zou veranderen. Het vond plaats op de avond van een hete zomerdag. De twee Zonnen van zijn wereld hadden gedurende die middag fel geschenen. Het was na een wederom vermoeiende dag arbeid op het land van zijn ouders, toen hij in de lucht ineens een vloot van zeven bollen opmerkte. Zij manifesteerden zich als prachtige groene lichten met een oranje gloed. In eerste instantie maakten de bollen een aantal echt spectaculaire bewegingen in de avondhemel. Hij was totaal verwonderd maar toch ook wat beangstigd terwijl hij dit schouwspel observeerde. Uiteindelijk vormden de bollen twee aparte formaties. Een ervan vormde een duidelijke driehoek terwijl de andere groep een perfect vierkant vormde. Ze probeerden hem duidelijk iets te laten zien. De symbolen op zijn lichaam begonnen fel te gloeien en hij voelde een intense vibratie dwars door zijn hele wezen gaan. De samenhang tussen de markeringen op zijn lichaam en de zeven glimmende bollen in de lucht werden voor de jongeman al snel meer en meer duidelijk.

Maar dan, van het ene moment op het andere en vanuit het niets bevond hij zich in een ruimte die volkomen vervuld van licht was. Het was alsof een zijdeachtige sluier over hem heen was gevallen. Tot zover kon hij geen enkele vorm onderscheiden, doch op de een of andere manier begon hij te begrijpen dat hij een plaats bezocht die zich niet conformeerde aan zulke beperkte wetten als tijd en ruimte. Nieuwsgierig dwaalde hij een poosje rond zonder in een bepaalde richting te gaan, maar na enige tijd begon het licht geleidelijk te dimmen en hij merkte dat duisternis hem langzaam aan het omringen was. Het was op het moment dat hij volledig door het duister omgeven was dat hij de verschijning waarnam van de lange dame in het wit. Het was veruit de meest prachtig vrouw die hij ooit had waargenomen. Hij observeerde haar lumineuze verschijning in volle bewondering. Overeenstemmend aan de legende, was ze inderdaad gekleed in een perfect witte mantel. Ze had een zacht oranje huid en haar lang krullend bruin haar straalde een fel licht uit. En haar ogen? Ze waren blauwer dan een miljoen aquamarijnen. Toen hij haar regendruppels van onvoorwaardelijke liefde over zich heen voelde stromen, ontstond de vraag; “Is…. is ze eigenlijk, nou… zou het echt zo zijn? Dus ze is écht?”

Bescheiden als de dame was, glimlachte ze naar hem en zei: “Kun je het je voorstellen dat het licht moest worden uitgeschakeld? Hij wist nog altijd niet wat hij moest zeggen en overrompeld door haar liefde, begon hij plotsklaps te wenen. Tranen vloeiden over zijn wangen, maar op dat ogenblik, gebeurde er iets buitengewoons. Een van zijn tranen versteende voordat het de grond raakte. De vrouw raapte het voorzichtig op en ze strekte haar hand uit toen ze het aan hem gaf. Mijn lieve kind, luister alsjeblieft, jouw grootste verlangen is binnenin deze traan versleuteld en alleen jij kunt erbij komen.

Een korte stilte volgde, maar na een tijdje zag hij een katachtig wezen de kamer binnenkomen vergezeld door vijf andere vrouwen en vijf mannen, allen met dezelfde huid en haarkleur als de jongeman. Ze voegden zich bij de dame terwijl ze een cirkel om hem heen vormden. De dame zei toen: “Een wens, een dag, een vervulling. Vestig al je aandacht op de traan mijn lieveling, en denk intussen aan dat ene grote verlangen dat jij koestert. Ik, samen met je familie van de sterren, wij zullen onze collectieve energie gebruiken om het zich te laten manifesteren.

Omdat het hem allemaal tot in zijn kern had geraakt, besloot hij om exact te doen wat de dame had gezegd. Dus, terwijl hij naar zijn versteende traan keek, visualiseerde hij zijn grootste wens. Hij voelde zichzelf langzaam verdwijnen in een paarse mist, en toen gebeurde het…

Ogenblikkelijk merkte hij dat hij stond te staren naar een ondiep meer met heldergroen water. Hij voelde een niet te beschrijven euforie toen hij zichzelf vervolgens kon zien in de reflectie van het water. Op dat moment merkte hij op dat hij in feite een zij was. Vrouwelijkheid, een groene huid en lang blauw haar, bij deze gelegenheid was het allemaal van haar. Maar toch, aangezien ze het niet onmiddellijk kon geloven bleef ze maar in haar nieuwe lichaam knijpen. Ze begon te giechelen toen ze haar plezierige reflectie in het water opnieuw gadesloeg. Vervuld van geluk bekeek ze zichzelf, gekleed in een zilveren jurk gecombineerd met een paar subtiele laarzen van dezelfde kleur. Ze had natuurlijk, in haar mannelijke gedaante, al geleerd dat onder de vrouwelijke inwoners van haar wereld, zilver de ultieme sleutel tot romantiek was.

Zilver symboliseerde een onuitgesproken taal voor hen. Het activeerde een hemelse energie vanuit hun hart. Een goddelijke golf, altijd buitengewoon versterkt door de bijpassende kleur van hun ogen. Ja, voor de mannelijke burgers was dit inderdaad een zeer verleidelijke aanblik maar belangrijker nog, sentiment. Toch werd ze een beetje ongerust want hoe zouden haar ouders reageren, en zouden haar drie zusters haar nieuwe look wel accepteren? Wat zouden haar dorpsgenoten denken? Wanhopig plukte ze wat bloemen voor haar ouders maar zodra ze naar huis wandelde, dacht ze nonchalant: “Ach ja, ik geloof dat ze simpelweg geen andere keuze hebben dan het volledig te accepteren.”

Toen z,e gelukkig, bij haar huis arriveerde, vond ze haar hele familie zittend aan de tafel. Ze waren gezamenlijk aan het lunchen. Haar vader zwaaide naar haar terwijl hij haar vroeg bij hen aan te schuiven. Waar was je? Je moeder en ik waren ongelofelijk ongerust. Maar toen ze haar zusters in de ogen keek, vroeg ze haast automatisch aan haar gezinsleden: “Accepteren jullie mij werkelijk, zoals ik nu ben?

Haar moeder en zusters beantwoordden dit met een luide lach en haar vader antwoordde voor allen: “Juffie, ik heb je meer dan eens verteld dat je moeder en ik zo ongelofelijk bevoorrecht zijn. Wij hebben de voogdij over vier grandioze diamanten, prachtig geslepen, van gelijke waarde. Dit zal nimmer veranderen, mijn prachtige kind. Wauw, ze realiseerde zich dat haar ouders zich niet eens bewust waren van de metamorfose. Alleen wel een triest gegeven natuurlijk dat dit het eerste moment was in zijn/haar gehele leven dat ze zich volledig geaccepteerd voelde. Daarom was dit zonder meer de meest blije dag van haar leven. Ze kon eindelijk zijn wie ze altijd had gevoeld te zijn terwijl ze tegelijkertijd de vreugde van algehele acceptatie ervoer. De tijd van verstoppertje spelen was voorbij. Haar hart zong hardop voor de rest van de dag, en wat betreft haar energie? Haar immense tevredenheid kon duidelijk worden gevoeld door iedereen die ze die dag ontmoette. Het was voelbaar als een douche van zilverachtige waterdruppels, rechtstreeks uit haar hart. Maar niet anders dan bij iedere andere dag, kwam ook hieraan een einde. Dus, in de avond toen ze in bed lag merkte ze dat de gehele transformatie langzaam verdween, en voordat ze het zichzelf volledig realiseerde, vond ze zichzelf terug in haar oude lichaam, nog altijd zittend in het middelpunt van de groep. De groep van de legendarische dame in het wit.

Bij zijn terugkomst juichten ze allen luid terwijl ze uitbundig in hun handen klapten. Deze maal benaderde het katachtige wezen hem. Mijn zoon, hoe voel je je? De jongeman knikte onverschillig, niet wetend wat te zeggen. Hij hoorde de vaderlijke maar strenge stem van het katachtige wezen. Je hoeft niet te spreken zoon, luister in plaats daarvan naar mijn woorden en herinner ze alsjeblieft voor de rest van je leven. Zie je die knappe dame daar? Degene in die witte mantel? Zij is je moeder, zoals ik je vader ben. En die vijf mannen en vrouwen? Zij zijn je prachtige broeders en zusters. Had je ze niet herkend door de kleur van hun huid, hun oranje ogen en koperkleurige haar? Wij staan algemeen bekend als de gouden tuinders. Verbeelding is ons ultieme instrument tot eeuwige manifestatie. Weet dat we het fenomeen van fysieke reïncarnatie lang geleden overwonnen hebben. Daardoor kunnen we in een oogwenk iedere vorm, ieder geslacht of lichaam van onze keuze aannemen, wanneer we het maar wensen. Op een dag zal ook jij dit vermogen bezitten. De symbolen op jouw lichaam dragen het al uit. Het is de betekenis van eenheid, want het is jouw primaire taak in je huidige incarnatie om deze kracht te tonen.

Je bent in feite al heel. Sta me toe het uit te leggen; de zeven stippen op je wang symboliseren exact dat heilige getal. Het staat voor jouw persoonlijke relatie met het Universum waaraan wij allen ons bestaan danken. En de cirkel op je linkerschouder representeert je vrouwelijke kant terwijl het vierkant op je rechter voor je mannelijke zijde staat. De drie hoeken van de driehoek op je buik zijn de geometrische raakvlakken tussen vrouwelijkheid, mannelijkheid en het eeuwige licht. Er is uiteraard nog zoveel meer met deze symbolen, maar dit is iets dat je voor jezelf moet ontdekken. Mijn zoon, ik verzoek je dringend om die duistere innerlijke wolken te verdrijven en je verbinding met de Zon te herstellen. Het uitstralen van ontevreden gedachten zal je slechts meer van hetzelfde brengen. Ga nu, neem onze liefde met je mee, bewaar het op een veilige plaats binnenin maar draag uit het waar je ook gaat. Toen zijn vader deze laatste woorden had uitgesproken, was hij opnieuw op de plek van zijn eerste ontmoeting met de ruimteschepen.

Hierna schudde de jongeman zijn hoofd en keerde blij huiswaarts. Niet alleen had zijn grootste verlangen zich gemanifesteerd, (althans, voor een dag) ook begreep hij de volledigheid die hij werkelijk was. Nu koesterde hij zijn mannelijke lichaam, wetend dat het hem precies diende zoals het moest. Hij zou immers niet in staat zijn om in een ander lichaam dan deze zijn taak uit te voeren.

De jongeman werd uiteindelijk een bekende spiritueel leraar op zijn wereld. Hij leefde een fantastisch leven tussen talloze beschavingen die zeer profiteerden van zijn wijsheid, terwijl hij naar even zoveel plaatsen rond de globe reisde. Hij hield zijn woord aan zijn familie van de sterren aangezien hij hun liefde altijd veilig bij zich droeg, waar hij ook ging. Een lang vergeten verhaal op een wereld wiens naam ik zal overlaten aan uw eigen verbeelding. Koester uw volledigheid zodat het eeuwig de uwe zal zijn.

terug

A legend from another world

Once, a very long time ago, in an almost forgotten legend, on a world in many ways similar to Terra, lived a population in absolute harmony with all facets of nature. Exactly like the color of the oceans on this world the people had a green skin, and their hair was generally tall but always blue, just as the vegetation on this planet. Their eyes were big and shined like silver illuminated by the Sun. The majority of the inhabitants was long and quite slender.

During the daytime two beautiful Suns were always sharing their light, on a world almost three times as big as ours. And for the animals, they lived fully in peace with each other and the humans. And yes, the people were of course vegetarian. War and poverty were nonexistent for everything was all about equality. Happiness and contentment was consistently present due to this lifestyle. Everyone spoke the same language and boundaries didn’t exist. A lovely planet dominated by purple skies and pinkish clouds.

But… there lived one boy who was different. He had orange eyes, possessed a golden skin and his hair was long and brassy. He wore a few inexplicable markings on his body. On his left shoulder there was a circle while there was a square on his right one. On his belly was a big triangle. And for his face, he had seven dots on his cheek. Of course he questioned himself often. From whence came these symbols? What do they signify? From deep within he did not feel accepted by his fellow men and women. He felt as if they were afraid of him. And although he tried to suppress it, he also felt a peculiar sense of discontentment with his gender. He felt incomplete. A boy, with so many questions unanswered in a body that did not seem to fit.

During the daytime he helped his parents on the nearby lands, something he joyfully did, together with his three sisters. Every being on this planet possessed their own piece of land where used to cultivate their own food. The days went by and gradually the boy became older. He was a little bit younger than his three sisters.  However, in his world they did not calculate time the same way as on Terra, but let’s say he had reached an age of twenty-five years. His parents had told him more than once, that one day he would be reunited with his family from afar. ‘’The golden gardeners with advanced equipment, tools even more powerful than the heaviest thunderstorm.’’ He never understood what his parents meant with this statement. All he knew was that something was going to happen very shortly.

Seven more days had passed when indeed something really significant happened. An event that would alter the life of the young man forever. It occurred on the evening of a hot summer’s day. The two Suns of his world shone brightly during that afternoon. It was after another tiring day of labor at his parent’s lands, when he suddenly noticed a fleet of seven spheres in the air. They manifested themselves as beautifully green lights with an orange glow. In first instance, the spheres made some real spectacular movements in the evening sky. He was totally amazed yet also a bit frightened while he observed this spectacle. Ultimately the spheres formed two separate formations. One of those formed a clear triangle while the other set produced a perfect square. They were clearly trying to show him something. The symbols on his body started to glow brightly and he felt an intense vibration going throughout his being. The cohesion between the markings on his body and the seven shiny orbs in the sky were soon becoming more and more evident for the young man.

 

But then, from one moment to another and out of nothing he found himself in a space entirely filled with light. It was as if a silky veil had fallen around him. He couldn’t discern any shape whatsoever, but somehow he began to understand that he was visiting a place not subjugated to such restricted laws as time and space. He curiously wandered around for a while without going into a specific direction. After some time the light began to dim gradually and darkness was slowly surrounding him. It was on the moment when he was wholly covered by blackness, when he saw the apparition of a tall lady in white. It was by far the most beautiful woman he had ever witnessed. Full of admiration he observed her luminous appearance. In accordance with the legend, she was indeed dressed in a perfectly white robe. She had a soft orange skin and her curly brown hair was long and brightly shining. And her eyes? They were bluer than a million aquamarines. When he felt her raindrops of unconditional love pouring down on him, the question arose: “Is….is she actually, well… could it truly be? So, she is real?”

Modest as the lady was, she smiled to him and said: “Can you imagine that the light needed to be switched off?” He still didn’t know what to say and blindsided by her love, he suddenly started crying. Tears were running down his cheeks, but at that time, something quite extraordinary happened. One of his tears petrified before it hit the ground. The lady gently picked it up and stretched out her hand while she gave it to him. Darling child, please listen, your grandest desire is encrypted within this tear and only you are having access to it.

A short silence followed, though after a while he saw a feline being entering the room accompanied by five other ladies and five men, all with a similar skin and hair color as the young man. They were joining the lady and formed a circle around him. The lady then said: “One wish, one day, one fulfillment. Put all of your attention on the tear my love and meanwhile, think about this grand desire you cherish. I, together with your family from the stars, we will utilize our collective energy to make it manifest.” Because this reunion touched him to the core, he decided to do exactly as the lady said. So, while he looked at his petrified tear, he envisioned his biggest wish. He felt himself slowly disappearing in a purple fog, and then it happened…

Forthwith he found himself staring at a shallow lake with vividly green water. He felt euphoria beyond description when he subsequently envisioned himself in the reflection of the water. Leastwise, he noticed that He was in fact a she. Femininity, a green skin and tall blue hair, at this occasion it was all hers. However, since she couldn’t believe it immediately, she kept on squeezing her new body. She began to giggle, when she observed her reflection in the water once again. Full of joy she watched herself dressed in a silver dress combined with a pair of subtle boots of the same color. She had of course, in her masculine appearance, already learned that silver was the ultimate key of romance amongst the female inhabitants on her world.

Silver symbolized an unspoken language to them. It triggered a celestial energy from their hearts. A divine wave, always a great deal amplified by the matching color of their eyes. Yes, to the male citizens, this was indeed a very enticing sight to behold but most importantly, to feel. Nevertheless, she became worried because how would her parents react, and would her three sisters accept her new look? What would her fellow villagers think? She desperately picked up some flowers for her parents but when she walked home, she nonchalantly thought: Ohm well, I guess they simply have no other choice then to fully accept it.”

When she happily arrived at her house, she found the entire family sitting at the table. They were having lunch together. Her father waved at her while he asked her to join them. Where were you? Your mother and I were incredibly worried. However, when she looked her sisters in the eye, she almost automatically asked her family members: “Do you truly accept… me, as I am now?”

Her mother and sisters responded with a loud laugh, while her father answered for them all: “Missy, I have told you more than once that your mother and I are so very privileged. We are in custody of four magnificent diamonds, wonderfully cut, equal in value. This will never change, my beautiful child. Wow, she realized that her parents weren’t even aware of the metamorphosis. Quite a sad notion though, because this was the first moment in her/his entire life when she felt utterly accepted. Yes, it was most definitely the happiest day of her life. She could finally be what she already felt to be while she simultaneously experienced the joy of complete acceptance. The game of hide and seek was over. Her heart sang aloud for the rest of the day, and regarding her energy? Her immense satisfaction could clearly be felt by anyone she met that day; it could be felt as a shower of silvery water drops, straight from her heart. But not unlike any other day, this one also came to an end. Thus, in the evening, while in her bed, she noticed that the whole transformation was slowly disappearing, and before she fully realized it, she found herself back in her former body, still sitting in the middle of the group. The group of the legendary lady in white.

They were all cheering loudly at his return as they were exuberantly clapping their hands. This time, the feline being approached him. My son, how do you feel? The young man indifferently nodded his head, not knowing what to say. He heard the paternal but strict voice of the feline being. No need to talk son, instead listen to my words and please remember them for the rest of your life. Do you see that gorgeous lady over there? The one in the white cloak? She is your mother as I am your father. And for those five men and women? They are your beautiful brothers and sisters. Didn’t you recognize them by the color of their skin, their orange eyes and their brassy hair? We are commonly known as the golden gardeners. Imagination is our ultimate tool of infinite manifestation. Take heed of the very fact that we long ago conquered the phenomenon of physical reincarnation. Hence, we can take on any shape, gender or body of our liking in an instant, whenever we wish. One day, you too, shall possess this ability. The symbols on your body are already carrying it out. It is the meaning of wholeness, as it is your primary task in your current incarnation to show this force.

You are in fact already whole. Allow me to explain; the seven dots on your cheek are exactly symbolizing that holy number. It stands for your personal relation with the Universe whereof we all thank our existence. The circle on your left shoulder represents your feminine side whereas the square on your right one stands for your masculine part. The three edges of the triangle on your belly are the geometric interfaces between womanhood, manhood and the light of eternity. Of course there is so much more to say about these symbols, but this is something you have to discover for yourself. My son, I urge you to clear up these dark inner clouds and to reestablish your connection with the Sun. Radiating thoughts of discontentment will merely bring you more of the same. Now go on, take our love with you, keep it in a save place within but carry it out wherever you go. When his father had spoken these last words, he found himself right back at the place of his initial encounter with the spaceships.

After this, the young man shook his head and happily returned home. Not only had his biggest desire manifested, (at least, for one day) he also understood by then the wholeness that he truly was. For now he cherished his male body, knowing that it served him just the way it should. After all, he wouldn’t be able to carry out his task in another body than this one.

The young man ultimately became a well known spiritual teacher on his world. He lived a wonderful life amongst numerous civilizations that were benefitting greatly from his wisdom, while he journeyed to many places around the globe. He held his word to his family from the stars as he always kept their love safely with him, no matter where he went. A tale long forgotten on a world whose name I shall leave to your own imagination. Cherish thy wholeness as it will be eternally yours.

back