Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations

Korte verhalen/shorts

Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love

Gedichten - poems that touch me

Running Fox home

Een kus van een engel

Kiss from an angel

© author Sue

   www.angelscribe.co


She came to me this morning,
Wings spread open and wide.
Just looking at her made me
Feel deeply peaceful inside.

Her face, serene and beautiful.
Around her, a soft glow.
White robes, softly folding.
From her I felt love flow.

I wondered, why did she
Come to me?
What brought her on this day?
A sweet smile came across her lips
And I heard the angel say:

"Sweet One, do not suffer so…
I am here both day and night.
My love and wings surround you.
Your life, please don't fight.

The light in you grows brighter
Day by day.
Your path unfolds aright,
Drop all your worldly worries;
Let your heart take Angel flight.

I came this day to tell you
Of a mission bold and true.
Your plan, a part of the larger one
Which only you can do.

Her wings folded about me
And her face came close to mine.
Her lips touched against my cheek;
She put her hand in mine.

Her voice, even more soft and gentle,
Like a song I heard her words.
I smelled the fragrance of flowers
And I heard an angel chorus behind
the words.

More angels had come to add  their voices,
My mouth dropped open in awe.
That they should come to comfort me
and reassure me of God's love.
Tears rolled down my cheeks and
this the Angel saw.

She smiled and took them from my face.
A treasure that she would keep.
They turned to crystals in her hand.
She pressed them against her heart.
Like stars they shone from there.

Her visit was drawing to a close.
I didn't want her to go.
I felt so peaceful and renewed.
I knew I would miss her so.

Again she smiled and touched my face,
Her heart connected to mine.
"Be at peace, Little Light, for God
resides in you.
Let your love shine so bright,
To thy Real Self be true"

Then she was gone,
But her kiss still lingers.
I feel it upon my cheek.
A visit from an Angel
A memory to keep.

 

Vanmorgen kwam Ze naar me toe,
Met gespreide vleugels, oprecht en open
En alleen door haar verschijning
Werd het vredig stil in mij en open.

Haar gezicht, zacht, sereen en mooi.
Met om haar heen een zachte gloed.
Van witte gewaden, zacht gevouwen.
Liefde stroomde, het voelde zo goed.

Ik vroeg me af, waarom
Komt ze naar mij?
Wat bracht haar hier naar deze streken?
Een lieve glimlach omkranste haar lippen
Toen hoorde ik de engel spreken:

"Geliefd kind, je hoeft niet zo te lijden…
Ik ben bij je, dag en nacht.
Met mijn liefde en vleugels om je heen.
houd ik voor jou als steeds de wacht.

Het licht in jou wordt helderder
Van dag tot dag.
Je pad ontvouwt zich waarlijk in een zucht,
Laat al je wereldse zorgen achter je;
Je hart wordt aldus een Engelenvlucht.

Ik kwam vandaag om je te vertellen
Van een dappere missie op volle toeren.
Een plan dat deel uitmaakt van een groot geheel,
En dat alleen jij zal kunnen volvoeren."

Met haar vleugels om mij heen gevouwen
kwam haar gezicht dicht bij het mijne.
Haar lippen raakten vluchtig dan mijn wang;
Ze legde haar handen in de mijne.

Haar stem, was zachter nog en teder,
Als een lied waren de woorden die ik hoorde
Ik merkte de geur van bloemen op
En ik hoorde zacht een engelenkoor
achter de woorden
.

Meer engelen waren gekomen om hun stem erbij te voegen,
Mijn mond viel open van verwondering.
Dat zij hier kwamen om mij nu te troosten
en mij te verzekeren van Gods liefde.
Tranen rolden over mijn wangen en
de engel zag ze in bewondering.

Ze glimlachte en wreef ze zacht uit mijn gelaat.
Een schat, de resten van mijn smart.

Ze werden kristallen in haar hand
en drukte ze stevig aan haar hart.
Schitterend en glinsterend als vele sterren.

Haar bezoek liep dan ten einde.
Ik wilde niet dat ze me zou verlaten.
Maar ik voelde me rustig en verfrist.
Ik wist dat ik haar nu los moest laten.

Weer glimlachte ze en beroerde mijn gelaat,
Haar hart verbonden met het mijne.
"Ga in vrede, Lichtend Kind, want God
woont in jou.
Laat je liefde helder schijnen,

Wees trouw aan je Waarlijk Zelf."

Toen was ze weg,
Maar haar kus was nog ijl te ontwaren
op mijn wang.
Een bezoek van een Engel
Een herinnering om stil te bewaren.