Written with Love Written Speciaal

Canyon sunset

Canyon sunset

 

A Hopi Elder speaks

Een Hopi Hoofdman spreekt

Vertaling Leyla Güven

 


You have been telling the people that this is the Eleventh Hour, now you must go back and tell the people that this is the Hour. And there are things to be considered . . .

Where are you living? What are you doing? What are your relationships? Are you in right relation? Where is your water? Know your garden. It is time to speak your Truth. Create your community. Be good to each other. And do not look outside yourself for the leader."

Then he clasped his hands together, smiled, and said, "This could be a good time!"

There is a river flowing now very fast. It is so great and swift that there are those who will be afraid. They will try to hold on to the shore. They will feel they are torn apart and will suffer greatly.

Know the river has its destination. The elders say we must let go of the shore, push off into the middle of the river, keep our eyes open, and our heads above water. And I say, see who is in there with you and celebrate. At this time in history, we are to take nothing personally, Least of all ourselves. For the moment that we do, our spiritual growth and journey comes to a halt.

Gather yourselves! Banish the word struggle from you attitude and your vocabulary. All that we do now must be done in a sacred manner and in celebration.

The time of the lonely wolf is over. Unite!

Banish the word struggle from you attitude and your vocabulary. All that we do now must be done in a sacred manner and in celebration.

We are the ones we have been waiting for.

-- attributed to an unnamed Hopi elder.

Hopi Nation, Oraibi, Arizona

 

Je hebt aan de mensen verteld dat dit het Elfde Uur is; nu zal je terug moeten gaan en de mensen vertellen dat dit het Uur is. Er zijn zaken om te overwegen...

Waar leef je? Wat doe je? Welke zijn jouw relaties? Heb jij de juiste relatie? Waar is je water? Ken je tuin! Het is tijd om jouw Waarheid te spreken. Creëer je gemeenschap. Wees goed voor elkaar. En zoek niet buiten jezelf naar een leider.”

Toen klapte hij in zijn handen, glimlachte en zei:“Dit zou wel eens de juiste tijd kunnen zijn!”

Er stroomt nu een snelle rivier. Hij is zo breed en snel dat sommigen er bang van zullen zijn. Zij zullen pogen zich aan de wal vast te klampen. Zij hebben het gevoel in tweeën gescheurd te worden en enorm zullen lijden.

Maar weet dat de rivier een bestemming heeft. De Oudsten zeggen dat we de wal moeten loslaten, ons van de kant af moeten duwen naar het midden van de rivier, je ogen openhouden en je hoofd boven water. En ik zeg, zie wie er ook in de rivier is om dit samen met je te vieren.

Op dit moment in de geschiedenis moeten we ons niets persoonlijk aantrekken. Op zijn allerlaatst, onszelf. Want op het moment dat we dat doen wordt onze spirituele groei een halt toegeroepen.

De tijd van de eenzame wolf is voorbij. Verenig je!

Verban het woord strijd uit je houding en je vocabulaire. Alles wat we nu doen behoren we op een heilige manier en in feeststemming te doen.

Wij zij degenen waarop we hebben gewacht.

--toegeschreven aan een onbekende Hopi hoofdman.

Hopi Nation, Oraibi, Arizon