Nada Kronieken Written with Love Native American

DE HOPI BOODSCHAP
EEN OPROEP DOOR THOMAS BANYACYA sr., KYKOTSMOVI, ARIZONA.
Vertaling: Idelette.


Mijn naam is Banyacya van de Wolf-, Fox- en Coyote-Clan en ik ben lid van de soevereine Hopi Natie. Hopi betekent in onze taal, vredelievend, vriendelijk, zachtaardig en waarlijk volk. De traditionele Hopi volgen het spirituele pad, dat aan ons is gegeven door Massau'u, de Grote Geest. Wij hebben een heilige overeenkomst gesloten, dat we Zijn plan ten allen tijde zullen volgen, waarin ook ligt besloten dat we voor dit land zullen zorgen en zullen leven volgens Zijn heilige plan.

We hebben nooit verdragen met buitenlandse naties gesloten, waaronder de Verenigde Staten. We hebben slechts vele eeuwen geleden deze heilige overeenkomst gesloten. Onze doelen zijn niet het bereiken van politieke macht, geldelijke rijkdom, noch militaire kracht, maar meer om te bidden en om het welzijn van al de levende wezens te bewaren en om de wereld op een natuurlijk wijze te handhaven.

We hebben nog steeds onze klassieke heilige steen tabletten en onze religieuze genootschappen, die de basis zijn van de Hopi manier van leven. Onze geschiedenis zegt ons, dat onze broeders, deze zelfde heilige objecten en spirituele basis weer in ere zou moeten houden.

In 1948 zijn alle de traditionele Hopi spirituele leiders bijeengekomen en hebben gesproken over de dingen, waarvan ik voelde dat dat heel belangrijk was voor alle mensen. Ze kozen vier tolken, die de boodschap zouden dragen, waarvan ik de enige ben die nu nog leeft. In die tijd gaven de spirituele leiders mij een heilige gebedsveer. Ik verplichtte mezelf om de Hopi vredesboodschap uit te dragen en om waarschuwingen van de voorspellingen af te geven, die bekend waren sinds de tijd dat de vorige wereld door overstromingen was vernietigd, toen onze voorouders naar deze wereld kwamen.

Mijn missie was om de deuren te openen van dit Grote Huis van Mica, voor de oorspronkelijke bewoners. De Ouderen zeiden, als ik een brief met de heilige gebedsveer zou afgeven, dat er dan vier keer moest worden geklopt en dat dan deze belofte was vervuld. De brief heb ik in Oktober 1991 gegeven aan John Washburn, van het Ministerie van Algemene Zaken in de Verenigde Staten.

Bij de ontmoeting in 1948 verklaarden de Hopi leiders, in de leeftijd van 80, 90 en zelfs 100 jaar oud, dat de Schepper de eerste wereld in perfecte balans heeft gemaakt waar mensen één taal spraken. Helaas heeft de mensheid zich afgewend van zeden en spirituele principes. Ze misbruikten hun spirituele krachten ter meerdere glorie van zichzelf. Ze volgden niet de regels van de natuur. Uiteindelijk werd de wereld vernietigd, doordat delen van het land onder water liepen en verdeeld werden door wat jullie enorme aardbevingen zouden noemen. Velen stierven en alleen een klein handjevol mensen overleefde. Daarna kwam dit handjevol mensen in de tweede wereld. Ze herhaalden hun fouten en de wereld werd vernietigd door vrieskoude, wat jullie de Grote IJstijd noemen.

De weinige overlevenden gingen de derde wereld binnen. Die wereld duurde een lange tijd en zoals in voorafgaande werelden, spraken de mensen één taal. De mensen vonden vele machines en hoog-technologische voorzieningen uit, waarvan sommigen zelfs in deze eeuw nog niet gezien zijn. Ze hadden zelfs spirituele krachten die alleen maar op de goede manier werden gebruikt. Langzamerhand keerden zij zich af van de natuurwetten en joegen slechts materiele dingen na, die ze tenslotte vergokten, terwijl ze de spirituele principes bespotten. Niemand hield ze af van deze koers en de wereld werd vernietigd door de grote overstroming, die vele naties in de vroegere geschiedenis van hun geloof, zich nog herinneren.

De Ouderen vertelden dat alleen kleine groepjes mensen naar deze vierde wereld ontsnapten, waar we nu in leven. Onze wereld is weer in een vreselijke toestand,ondanks dat de Grote Geest ons verschillende talen gaf en ons naar de vier uithoeken van de wereld zond en ons zei om goed voor de Aarde te zorgen, met alles wat er in leeft.

De Hopi ceremoniële ratel vertegenwoordigt Moeder Aarde. Het koord eromheen, is een tijdslijn en duidt aan, dat we in de laatste dagen van de voorspelling zijn. Wat hebben jullie, als enkelingen, als volken en als de wereld, gedaan om voor deze Aarde te zorgen? Op Aarde vergiftigen mensen tegenwoordig hun eigen voedsel, water en lucht. Velen van ons, waaronder kinderen, lijden honger en dat wordt toegelaten. Vele oorlogen worden gevochten. Hebzucht en interesse in materiele dingen zijn nog steeds normale wantoestanden.

Op dit westelijk halfrond, ons thuisland, leven nog steeds veel Oorspronkelijke bewoners, zonder land, thuisloos, verhongerend en zonder medische hulp.

De Hopi kenden vele mensen die krachtige technologieën ontwierpen, die zouden worden misbruikt. In deze eeuw hebben we de Eerste en Tweede wereldoorlog gezien, waarvan we de pompoenen van as voorspeld hebben, wat jullie de atoombommen noemen, die met grote vernietiging uit de hemel vielen, waarbij vele duizenden mensen in Hiroshima en Nagasaki werden vernietigd.

Er bestaat al vele jaren, een grote angst voor de Derde Wereldoorlog. De Hopi geloven dat de Golfoorlog het begin was van de Derde Wereldoorlog. Gelukkig werd deze gestopt en de ergste vernietigingswapens zijn niet gebruikt. Het is nu de tijd, om onze kansen voor de toekomst af te wegen.

We hebben zeker een keuze. Als jullie, de naties van deze Aarde, nog een grote oorlog veroorzaken dan geloven de Hopi dat wij mensen onszelf tot de dood toe, zullen verbranden. Daarom dringen de spirituele Ouderen er sterk op aan dat de Verenigde Naties zich zo spoedig mogelijk volledig open stellen voor spirituele leiders.

De Natuur zelf heeft geen stem, dat is makkelijk te begrijpen. Noch praten de dieren en de vogels, die we bedreigen met uitsterven met ons. Wie kan in deze wereld spreken voor de natuur en de spirituele energie die door al het leven stroomt en het leven schept? Op ieder continent, zijn mensen zoals jij die zichzelf niet hebben afgewend van het land en van de natuur. Het is door hun stem dat de natuur tegen ons kan spreken. Jullie hebben die stemmen gehoord en de vele boodschappen vanuit de vier hoeken van de hedendaagse wereld. Ikzelf heb de vergelijkende religies bestudeerd en ik denk dat jullie in jullie eigen land en cultuur de kennis hebben van de consequentie van het niet in balans leven met natuur en geest. De oorspronkelijke bewoners van de wereld hebben jullie gezien en met jullie gesproken over de vernietiging van hun leven, hun thuisland, de vernietiging van de natuur, de ontheiliging van hun heilige plaatsen. Het is tijd dat de Verenigde Naties haar regels gebruikt om deze voorvallen te onderzoeken en ze nu te stoppen.

Het Vier Hoeken gebied van de Hopi wordt omzoomd door vier heilige bergen. Onze voorspellingen zeggen dat het spirituele centrum daarvan een speciaal doel heeft voor de toekomst van de mensheid, om te overleven en nu in zijn natuurlijke staat moet blijven. Alle naties moeten dit spirituele centrum beschermen.

De Hopi en alle oorspronkelijke Native mensen, trachten met gebed, vasten en het doen van ceremonies, het land in balans te houden. Onze spirituele Ouderen houden het land op het westelijk halfrond nog steeds in balans, voor ieder levend wezen, inclusief mensen. Niemand zou moeten verhuizen van hun heilige thuisland op dit westelijk Halfrond, of waar dan ook in de wereld. Handelingen van gedwongen verhuizing, zoals in de Openbare Wet 93-531 in de Verenigde Staten moeten worden herroepen.

Het gebouw van de Verenigde Naties staat op ons inheems land. De Verenigde Naties spreken van mensenrechten, van gelijkheid en gerechtigheid, en toch hebben de Oorspronkelijke bewoners nooit, vanaf de oprichting daarvan tot aan de dag van vandaag, een echte kans gehad om de vergadering toe te spreken. Het zou de missie van jullie land en van deze vergadering moeten zijn om je krachten en de regels te gebruiken en om te onderzoeken en samen te werken om de schade op deze Aarde en die de mensen elkaar aandoen, te herstellen. De Hopi Ouderen weten dat het jullie missie was en ze wachten af of jullie er nu naar zullen handelen.

De Natuur, de eerste Mensen en de Zielen van onze voorvaderen hebben jullie luide waarschuwingen gegeven. Vandaag, 10 december 1992, zie je een toename van overstromingen, meer schade toebrengende tornado’s, klimaatveranderingen en aardbevingen, zoals onze voorspellingen zeiden dat ze zouden komen.

Zelfs dieren en vogels waarschuwen ons d.m.v. vreemde gedragsveranderingen, zoals de walvissen die aanspoelen op de stranden. Waarom handelen de dieren alsof ze weten van de problemen van de aarde en de meeste mensen handelen alsof ze niets weten? Als wij mensen niet wakker worden geschud door de waarschuwingen zal de grote zuivering komen om deze wereld te vernietigen, net zoals de vorige werelden zijn vernietigd.

De hier getoonde petroglief (rotstekening) toont een gedeelte van de grote Hopi voorspelling. Er zijn twee paden. Het eerste pad, met technologie, maar afgezonderd van natuurlijke en geestelijke wetten, leidt tot de gekartelde lijnen, die chaos voorstellen. Het onderste pad is datgene dat in overeenstemming blijft met de natuurlijke wetten. Hier zien we een lijn, die een keuze voorstelt, zoals een brug die de paden verbindt. Als we terugkeren naar geestelijke harmonie en vanuit onze harten leven kunnen we een paradijs ondervinden in deze wereld. Maar als we alleen het bovenste pad blijven volgen, dan zullen we tot vernietiging komen. Het is aan ons allen, wij, de kinderen van Moeder Aarde, om voordat het te laat is de rommel op te ruimen.

Als iemand van jullie leiders, meer wil leren over de spirituele visie en kracht van de Ouderen, dan nodig ik jullie uit, om naar Hopiland te komen, om bij de echte spirituele leiders in hun heilige Kiva’s te zitten; zij zullen de eeuwenoude geheimen van overleven en balans onthullen.

Ik hoop, dat alle deelnemers van deze vergadering, die de spirituele weg kennen, er niet alleen over zullen praten, maar dat echte vrede en harmonie zal volgen, zoals het staat op een muur van het gebouw waarin de Verenigde Naties zijn gevestigd:

‘Zij zullen hun zwaarden omsmeden in ploegscharen en geen oorlog meer beoefenen.’

Laten wij met ons allen, dat nu gaan doen!

Epiloog

De nacht vóór de presentatie van de oorspronkelijke bewoners van Amerika aan mensen van over de hele wereld bij de Verenigde Naties was er boven New York bij heldere hemel een totale maansverduistering. De avond na de presentatie door de heer Banyacya en de andere sprekers van de oorspronkelijke bewoners kwam er hevige regen en stak er een sterke wind op. De weerman had een sneeuwstorm voorspeld, maar de volgende dag heersten de hevigste overstromingen in de geschiedenis van New York. Grote doorgaande wegen werden weggespoeld door de zee en de Verenigde Naties zelf ondervonden een overstroming van de laagste verdiepingen van hun gebouw, zodat ze werden gedwongen om de verwarming en de airconditioning uit te zetten en al het personeel werd om 3 uur naar huis gestuurd. In de vergaderruimte op de begane grond, waar op 11 december de oorspronkelijke bewoners van Amerika, vertegenwoordigers van verschillende V.N.-agentschappen ontmoetten, riep Thomas Banyacya spontaan alle deelnemers op, inclusief de V.N.-medewerkers, om een grote cirkel te vormen.

Alle Ouderen stonden in het midden en Thomas riep, sommige mensen die niet oorspronkelijke bewoners waren ook op. Ieder zei zachtjes een gebed. De vorming van een cirkel van eenheid van alle mensen van de vier hoeken van de Aarde, was meer dan een symbolische handeling. Eén deelnemer zei, dat ze zichzelf nog nooit zo veilig had gevoeld. Later zeiden verschillende van de aanwezige mensen dat er geen verdere stormschade plaats vond in Manhattan en dat de storm die middag was afgenomen.