Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations

Korte verhalen/shorts

Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love

Gedichten - poems that touch me

Running Fox home

Melkweg

Topografie v.d. melkweg., door M. Beuger

Aarde binnenkort volwaardig lid van de Galactische Federatie?

Micha W. Beuger

www.buitenaards.net

Wij leven waarlijk in de kosmische dageraad. Aangezien het hier qua frequentie steeds lichter begint te worden, gaan steeds meer mensen meer dingen zien. Vanwege de schemering, is wat wij zien nog erg vaag. Dit proces wordt ook nog eens gecompliceerd door de dichte ochtendmist, zodat de aardse chaos af en toe zelfs erger lijkt te worden.

2012  wordt een buitengewoon spannend overgangsjaar voor onze planeet Aarde. In korte tijd zal er zeer veel ingrijpend veranderen. Het is namelijk de bedoeling dat wij binnenkort weer volwaardig lid worden van de Galactische Federatie van Planeten. Hierbij zijn wereldvrede en afdoende oplossingen voor onze crises op het gebied van milieu, voedsel, energie en economie onmisbaar. Wij mogen rekenen op enige hulp van buitenaf, al is het wel de bedoeling dat wij zoveel mogelijk in onze eigen kracht staan en dat ons culturele erfgoed, met al haar diversiteiten, zo goed mogelijk behouden blijft. Ook is de opzet, dat zoveel mogelijk aardbewoners – ook niet spiritueel ingestelde mensen – uit vrije wil en in eigen tempo, kunnen meedoen aan deze transformaties. Buitenaardse interventie zal daarom zeer behoedzaam plaatsvinden, dus voorlopig zonder massale verschijningen van ruimteschepen. Anders zouden de media teveel onder druk worden gezet, mensen in hun keuzevrijheid worden beperkt en zou er zelfs paniek kunnen uitbreken. Het vormen van graancirkels, of correcter gezegd gewasformaties – al kunnen ze ook in wolken, sneeuw, ijs of zand optreden – is een subtielere en meer vrijblijvende methode van openlijk contactleggen, vooral omdat de herkomst van zulke formaties voor de meeste mensen nu nog onduidelijk is.

Een veel ingrijpender project – zij het met nog veel vrijblijvendheid en zelfwerkzaamheid – vormt de koppeling van ons Aardse met het Galactische Internet. Hiertoe zullen wereldwijd computer servers met buitenaardse technologie worden geïnstalleerd om de beperkingen van de lichtsnelheid te omzeilen. Ik laat voorlopig in het midden of hierbij gebruik wordt gemaakt van tachyonen of van inter-dimensionale afkortingen. De communicatie werkt in ieder geval onmiddellijk. In het begin is dit systeem uitsluitend toegankelijk voor een handvol pioniers en wel via zwaarbeveiligde accounts. Maar wie weet, circuleren op Aarde nog dit jaar de eerste haarscherpe, kleurrijke plaatjes, wellicht afkomstig van Arcturus, de Plejaden of Sirius. Eerlijke wetenschappers zullen de authenticiteit van dit hoogkwalitatieve beeldmateriaal erkennen.

Uiteindelijk zullen alle aardbewoners naar hartenlust op het Galactische Internet kunnen surfen en gegevens downloaden van de databanken van het Galactische Bestuur en van honderden door bewuste wezens, inclusief vele humanoïde soorten, bewoonde planeten. Inclusief mailwisseling en skype-achtig telefoonverkeer met kosmische vrienden. Voor het vervoer binnen ons eigen planetenstelsel krijgen wij de beschikking over ruimtependels, die de lichtsnelheid benaderen en op nulpuntenergie werken. Voor reizen over galactische afstanden worden stargates (sterrenpoorten) geïnstalleerd. Onze Aarde zal uiteindelijk volledig uit haar isolement worden bevrijd!

Turbotelepathie is de meest efficiënte vorm van communicatie. Dit is ook mogelijk met baby’s, buitenaardsen, dieren, planten en kristallen. Binnen enkele seconden worden complexe concepten uitgewisseld. Het kost soms vele dagen om een dergelijk concept te begrijpen en begrijpelijk onder woorden te brengen. Het is daarom niet voor alle aardmensen een optie om op dergelijke manieren te communiceren. Daarom zal het meeste interplanetaire mailverkeer voorlopig in het Engels plaatsvinden. Alle buitenaardse beschavingen kennen onze Aarde en leven al duizenden jaren intens met ons mee. Veel van hun bewoners hebben Engels geleerd om met ons gegevens te kunnen uitwisselen. Maar wees niet verbaasd, als je in perfect Nederlands wordt benaderd. Onze ruimtevrienden zijn buitenwoon intelligent en liefdevol betrokken. Helaas schieten alle aardse talen schromelijk tekort om complexe technologieën en meerdimensionale spirituele kwesties afdoende te beschrijven.  Onze talen wemelen van de synoniemen, schijnbaar meer woorden voor hetzelfde begrip, maar die elkaar toch niet afdoende dekken. En nog erger, homoniemen, hetzelfde woord voor meer dan één begrip. Want wat is bijvoorbeeld een dimensie? Een meetkundige richting zoals lengte, breedte, hoogte en tijdsduur? Of een bepaalde sfeerlaag? Zonder dergelijke Babylonische spraakverwarringen bestonden er wellicht geen honderden Christelijke kerken.

Daarom zal er zo spoedig mogelijk worden overgestapt op het Andromedo-Galactisch. Dit is sinds een paar miljoen jaar de universele voertaal van onze Melkweg, evenals die van ons tweelingstelsel, het Andromeda Melkwegstelsel, astronomisch bekend als de Andromeda Nevel. (Niet te verwarren met het sterrenbeeld Andromeda.) Beide melkwegstelsels werken sinds die tijd intensief samen in de Andromedo-Galactische Alliantie. Onze Aarde is niet alleen uniek in ons eigen melkwegstelsel, maar ook ver daarbuiten. De Andromeda Melkweg bijvoorbeeld heeft geen planeten, die ook maar kunnen tippen aan onze uiterst gevarieerde wereld. Wat wij vanaf de Aarde waarnemen, is slechts het topje van de ijsberg. Denk maar aan de vele soorten natuurwezens, die voor de meeste huidige mensen niet zichtbaar zijn. Het is de bedoeling dat al deze werelden binnenkort met elkaar integreren.

Ik heb dit artikel geschreven als een van de vele leden van de Andromedo-Galactische Commissie voor de Transformatie en Integratie van de Aarde – Andromedo Galactic Committee for the Transformation and Integration of Planet Earth. Behalve van vele projecten, zal de Aarde dit jaar tevens profiteren van vele gunstige kosmische invloeden, die zorgen voor meer licht en voor massale bewustzijnsverruiming.

Wij leven waarlijk in de kosmische dageraad. Aangezien het hier qua frequentie alsmaar lichter begint te worden, gaan steeds meer mensen meer dingen zien. Vanwege de schemering is wat wij zien nog erg vaag. Er is dan ook nog lang geen consensus over de interpretatie van hetgeen wordt waargenomen, aangewakkerd door de sceptici. Dit proces wordt ook nog eens gecompliceerd door de dichte ochtendmist, zodat de aardse chaos af en toe zelfs erger lijkt te worden. Vaak zien wij het eerst wat voor puinhopen wij met ons allen hebben aangericht tijdens onze duistere periode van kosmische afgescheidenheid. Pas later herkennen we onze en elkaars goddelijke afkomst en goede intenties. Wij zijn al aardig aan het puinruimen. Verder is er gelukkig ook veel nieuws neergezet.

Mijn website  Buitenaards… vreemd maar toch vertrouwd  – www.buitenaards.net – beschrijft vooral buitenaardse beschavingen rond het tot nu toe minder bekende centrum van onze Melkweg, namelijk het Solaris Zevensterstelsel, met tientallen bewoonde planeten, waarvan vele toegewijde leden zijn van de Galactische Federatie. Hun maatschappijen en technologie zijn buitengewoon interessant voor ons, hoewel het niet de bedoeling is dat wij dit alles klakkeloos overnemen. Onze Aarde is namelijk een zeer complexe en unieke planeet en dat moet vooral zo blijven. Wij zullen op onze geheel eigen manier transformeren.

Ikzelf heb nog geen aansluiting op het Galactische Internet en dat verwacht ik voorlopig ook niet. Dus tot die tijd ga ik gewoon door met het beschrijven van mijn herinneringen aan buitenaardse levens en het elektronisch tekenen van hetgeen ik op afstand waarneem. Dit heeft al honderden teksten, tabellen, woordenlijsten, buitenaardse schrifttekens, wereldkaarten, plattegronden en bouwtekeningen opgeleverd. Wordt vervolgd.

Tenslotte wens ik jou een 2012 vol licht en liefde. Hopelijk genieten wij spoedig van het stralende daglicht. Zo stralend, dat ook alle aardse materie uit zichzelf licht gaat geven.
Op naar die Nieuwe Aarde van schoonheid, heelheid, eenheid, vrede, liefde, blijheid en overvloed. Vele andere werelden zijn ons hierin voorgegaan.