Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Running Fox Home Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Meditaties/Meditations Gedichten/poems Portfolio

Sign of the sun

'Sign of the sun' - Photo by the author

 

Mijn eerste Running Fox

  nl
     
My first Running Fox   uk
     
Mara Oldenburg    
     

Mara in Neveralwaysland

   

 

 


Mijn eerste Running Fox

Toen ik in het voorjaar van 2002 mijn eerste Running Fox Paper las, realiseerde ik me dat ik het in mijn leven niet altijd even goed had gedaan. In die brief stond een artikel van waaruit ik mijn innerlijke zijn kon heroverwegen. Ik was kort daarvoor vanuit Engeland naar Nederland gekomen, hals over kop getrouwd, en kon niet helemaal met alle nieuwigheden waar ik mee te doen kreeg, omgaan.

Gelukkig waren er Engelse versies van de nieuwsbrieven, zodat ik het allemaal goed  kon begrijpen. Toen mijn echtgenoot was gestorven, bedacht ik mij dat er zich aspecten in het leven kunnen voordoen die op een andere manier bekeken kunnen worden dan ik voorheen had gedaan. Je leert door je ervaringen en vaak is dat een bijzonder harde les.

Maar ik heb gemerkt dat je een enkele keer gelukkig genoeg bent om iets te leren begrijpen zonder dat daar een ervaring aan ten grondslag ligt. En dat is de kracht van Hans’ Running Fox die steeds weer een belangwekkend onderwerp vanuit verschillende gezichtspunten weet te bekijken.

Inmiddels spreek ik de taal goed genoeg om ook de Nederlandse versies te kunnen begrijpen en tot mijn grote genoegen heb ik intussen een aantal malen mijn eigen bijdrage aan deze rennende vos mogen geven.  (Zie o.m. Mara in Neveralwaysland -   HB)

Hans, het is voor mij altijd weer een groot genoegen om je in de Leidse stationsrestauratie te spreken. Daar pleeg jij mijn verhaal op de band op te nemen en later aan het virtuele papier toe te vertrouwen. Ik ben zelf te lui om het allemaal op te schrijven.

Ik dank je voor je vriendschap, maar vooral voor je bijdrage aan de spirituele wereld.

Liefs, Mara

terug


My first Running Fox

When I, in the spring of 2002, read my first Running Fox Papers, I realized that I did not always have done it all too well during my life. In that letter was an article that helped to redefine my inner being. Not long before I arrived from England to Holland, had married hurriedly and could not quite keep up with all the new stuff I had to cope with.

Fortunately, there were English versions of the papers, so I could read them easily. When my husband died, I finally understood that there would be aspects of life that could be looked at otherwise than I had done before. One learns through experiences and often they are very hard lessons.

I noticed however that quite a few times you are lucky enough to learn to understand something without any underlying experiences. And that is the power of Hans’ Running Fox who always knows to look at an interesting topic from very different perspectives.

Meanwhile I speak the language well enough to be able to understand the Dutch versions, and to my great pleasure I have occasionally been able to add a few of my own contributions to this running fox. (See for instance: Mara in Neveralwaysland - HB)

Hans, for me it is always a great pleasure to speak with you in the Leiden station tearoom. It is there that you tape my stories in order to later entrust them to the virtual paper. I am too lazy to write them down myself.

I thank you for your friendship, but especially for your contribution to the spiritual world.

Love, Mara