Written with Love Written Speciaal

'Tree of Life' by Liesje Frantzen

 

100 x Running Fox

  nl
     
100 times Running Fox   uk
     
Ginie Abbring Hingst    
     

Ginie's Gedichten paGina

   

 

 


100 x Running Fox

 

Rond het jaar 2008 kwam ik in aanraking met deze website – Runningfox.

De diepgaande spirituele verhalen van Hans Brockhuis geven de mensen inzicht in een diepere betekenis van het leven. Vele van deze inspirerende vertellingen boeien me enorm; het is net alsof ik erin meegevoerd word. Als voorbeeld noem ik die van de reis door het Heelal, de vrede van Munster, het leven na de dood, de ongeziene werelden en andere.

Op een gegeven moment verscheen er een gedicht van Stilte voor mijn ogen. Inderdaad,  ik was helemaal verzonken in die Stilte met haar veelbetekende woorden. In mijn spontaniteit mailde ik hierover naar Hans en hoe ik hiervan had genoten, niet vermoedend wat mij boven het hoofd hing.

Al vrij snel kreeg ik bericht terug met de vraag of ik het gedicht van Stilte naar hem op wilde sturen om te publiceren. Hier heb ik even over moeten nadenken. Was het mijn angst die me tegenhield om dit uit te gaan dragen? Toch heb ik het, natuurlijk in afwachting van Hans’ reactie, opgestuurd. Gelukkig werd het goedgekeurd en hij vroeg me of ik nog andere gedichten had geschreven voor op de website. Rond die tijd is er een gedichtenband ontstaan, waaruit tenslotte  Ginie’s Gedichten paGina is voortgekomen.

Het is voor mij dan ook een groot voorrecht Hans te hebben mogen leren kennen.
In samenwerking met Hans en zijn vrouw Annie is er voor mij een schitterende gedichtenbundel tot stand gekomen waar ik best wel trots op mag zijn. Mijn Dank aan jullie is dan ook zeer groot. Jullie zijn lieverds!

Hans jij bent het Zonnige voorbeeld voor velen met de mooie, diepgaande, spirituele verhalen op Running fox. Het was en is nog steeds genieten.

Lichtgroet en Liefs,
Ginie

In de Stilte
van God
liggen mijn
Herinneringen

terug


100 times Running Fox

Just about the year 2008 I came into contact with the Runningfox website.

The profound spiritual tales of Hans Brockhuis give people insight into a deeper meaning of life. Many of these inspiring stories fascinate me; it is as if I am carried away. Good examples are those of the journey through the Universe, the Peace of Westphalia, life after death, the unseen worlds and others.

At one point a poem of Silence appeared before my eyes. Indeed, I was completely absorbed in that Silence wits its meaningful words. In my spontaneity I emailed this to Hans and how I had enjoyed it, unsuspecting of what was to come.

Pretty soon I got a message asking if I wanted to send him the poem. I just had to think about that. Was it my fear that held me back to disseminate this? Yet I did so, obviously awaiting Hans' response. Fortunately, it was approved and he asked me if I had written other poems to be published on the website as well. Around that time a poem posse had formed, which finally resulted in Ginie’s Poem Page (Some of them are in English as well) on the Running Fox website.

Therefore it is for me a Great privilege to have been able to come into contact with Hans. In collaboration with Hans and his wife Annie a wonderful collection of poems has been realized of which I may rightfully be proud. Also for that I want to thank you from the bottom of my heart. The both of you are such sweet people!

Hans you are the Sunny example for many with the beautiful and profound stories on Running Fox. It has been and still is a pleasure to read them.

Light greetings and love,

Ginie

In the Silence
of God
are my
Remembrances