Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

 

Anna Monfils de Dieppe

De Nada Kronieken, deel 79

Hans Brockhuis

 

Annie, mijn echtgenote, is opgegroeid in een katholiek gezin en heeft in het dorp waar zij woonde, dan ook een katholieke school bezocht, waar de leraressen kloosterlingen waren. Op een goede dag werd haar door zuster Theodosia te verstaan gegeven dat het een goed idee zou zijn om te bestemder tijd tot het klooster toe te treden en non te worden. Annie was een uiterst braaf en meegaand kind, en vond dat in tegenstelling tot haar ouders geen goed idee. Waaruit volgt dat als de geschiedenis een andere loop zou hebben gehad, het hoogst onwaarschijnlijk zou zijn geweest dat ik haar in dat geval ooit ontmoet zou hebben. Of dan in ieder geval in een andere hoedanigheid. En dat zou jammer zijn, moet ik constateren.

Uit het bovenstaande maak ik op dat het te verwachten zou kunnen zijn dat mijn huidige vrouw tijdens vroegere levens tenminste eenmaal kloosterzuster zou zijn geweest. Tijdens één van die incarnaties blijkt zij het zelfs te hebben gebracht tot abdis van een Benedictinessen klooster in Rouen.

Naar verluidt schijnt zij in haar functie van abdis veel contact te hebben gehad met de toenmalige kanunnik van Rouen, Robert de Livet, een zeer oude ziel die thans optreedt als haar geleidegids. Deze man, en dat heb ik op Wikipedia gevonden, excommuniceerde de Engelse koning en moest daarvoor een gevangenisstraf van 5 jaar uitzitten.

Hoe dan ook, op een goede dag, inmiddels meer dan tien jaar geleden werden mij – in het Frans – onder meer onderstaande gegevens vanuit een andere dimensie als het ware gedicteerd. Ik heb per regel een Nederlandse vertaling toegevoegd.

ANNA MONFILS DE DIEPPE
* Rouen 1/3-1354  -  †  Paris 12/4-1424

Anna Monfils de Dieppe, né à Rouen le premier jour de mars 1354.
Anna Monfils de Dieppe, geboren te Rouen op de eerste dag van maart 1354.

Passé à Paris, le douzième jour d'avril 1424.
Overgegaan te Parijs, op de twaalfde dag van april 1424.

Inclus dans le couvent bénédictin de Rouen, le premier jour de mars 1372, âgé de 18 ans.
Opgenomen in het Benedictijner klooster te Rouen op de eerste dag van maart 1372, 18 jaar oud.

Voué comme religieuse bénédictine au quatrième jour de septembre 1377, âgé de 23 ans.
Gewijd als Benedictijns religieuze op de vierde dag van september 1377, 23 jaar oud.

Abbesse du couvent sur le 26e jour de décembre, Noël 1399, âgé de 45 ans.
Abdis van het klooster op de 26e dag van december, Kerstmis 1399, 45 jaar oud.

Son père était Guillaume Monfils, comte de Dieppe.
Haar vader was Willem Monfils, graaf van Dieppe.

Sa mère était Marguerite, comtesse de Bailleul. (Belle en Flandre française).
Haar moeder was Marguerite, gravin van Bailleul. (Belle in Frans-Vlaanderen).

Anna a eu trois frères et quatre sœurs:
Anna bezat drie broers en vier zusters:
Guillaume, Anna, Marguerite, Pierre, Alida, Margot, Lucas, Moira.

Le monastère de Rouen existe à ce jour et est ouvert aux visiteurs.
Het klooster van Rouen bestaat tot op de dag van vandaag en is te bezichtigen.

Omdat ik verder geen gegevens heb, heb ik het later nagezocht. Een gedeelte van de kloostergebouwen blijkt onderdeel uit te maken van het huidige stadhuis van Rouen, en is als zodanig dus bezoekbaar. Gezien de opgegeven data heeft Anna het niet meer meegemaakt toen Jeanne d 'Arc op 30 mei 1431 te Rouen op de brandstapel ter dood werd gebracht.

Nog enkele data die tijdens Anna’s leven in Rouen hebben plaatsgehad.

Tijdens de Honderdjarige oorlog (1337-1453) viel de stad op 19 januari 1419, na een belegering van 6 maanden en een periode van acute hongersnood in handen van de Engelse koning Henry V. De overgave gebeurde niet zonder slag of stoot; sommige burgers verzetten zich. Rouen zou de daaropvolgende 30 jaar in het bezit van de Engelse koningen blijven.

In 1382 vond een belangrijke opstand van de inwoners plaats, de Harelle, die op hardhandige manier onderdrukt werd door de troepen van de Franse koning. Rouen verloor haar stadsrechten, de belastingen werden verhoogd en de stad verloor haar verworven monopolie over de handel en het vervoer via de Seine.

terug